Utilizarea in denumirea firmei a cuvintelor „național”, „român”, „institut”, „academic-stiintifica”, „universitate”


Inscrierea unei firme care contine cuvintele „național”, „roman”, „institut”, „academic-ştiinţific” derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General an Romaniei.

Conform Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr.26/1990

La eliberarea acordului Secretariatului General al Romaniei pentru utilizarea cuvantului „național” sau a derivatelor acestuia se iau in considerare urmatorii factori:

  • intinderea comertului persoanei juridice pe teritoriul tarii;
  • daca exista sucursale si/sau sedii secundare in cel putin 50% din judetele tarii si Municipiul Bucuresti;
  • distribuie bunuri sau servicii in cel putin 50% din judetele tarii si Municipiul Bucuresti in baza unor contracte scrise.

La eliberarea acordului Secretariatului General al Romaniei pentru utilizarea cuvantului „român” sau a derivatelor acestuia se iau in considerare urmatorii factori:

  • obiectul de activitate;
  • dacă în totalul veniturilor din ultimul an ale acestei persoane juridice, veniturile din exportul de produse şi/sau servicii reprezintă cel puţin 50%;
  • în conţinutul firmei unei persoane juridice române la care acţionar majoritar este o persoană juridică străină, cuvântul „român” sau derivatele acestuia servesc la identificarea din punct de vedere geografic a persoanei juridice române faţă de persoana juridică străină, precum şi în cazul persoanelor juridice constituite cu aport mixt la capitalul social, român şi străin.

La eliberarea acordului Secretariatului General al Romaniei pentru utilizarea cuvantului „institut” sau a derivatelor acestuia se ia in considerare dacă persoana juridică solicitantă are ca obiect de activitate autorizat cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, potrivit legii, în cadrul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare.

La eliberarea acordului Secretariatului General al Romaniei pentru utilizarea cuvantului „academic-ştiinţific” sau a derivatelor acestuia se ia in considerare dacă persoana juridică are ca obiect de activitate autorizat
dezvoltarea ştiinţelor şi a artelor.

La eliberarea acordului Secretariatului General al Romaniei pentru utilizarea cuvantului „universitate”, „universitar” sau a derivatelor acestuia se ia in consideraredacă persoana juridică are ca domeniu principal de activitate ”alte forme de învăţământ” – cod CAEN 855, altele decât cele reglementate expres prin lege a
fi desfăşurate numai de persoanele juridice fără scop patrimonial sau de instituţiile publice, şi care nu conferă absolvenţilor grade profesionale.